bản đăng ký học tập theo Hồ Chí Minh 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:19' 01-02-2013
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN LONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH TÂN LONG 2

BẢN ĐĂNG KÝ
Thực hiện chuẩn mực đạo đức và nêu gương theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

- Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
- Chức vụ: Đảng viên
- Đơn vị công tác: trường Tiểu học Tân Long 2
- Sinh hoạt chi bộ: trường Tiểu học Tân Long 2
- Căn cứ hướng dẫn số 04 – HD/BTGHU, ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ban tuyên giáo Huyện ủy, công văn số 01 CV/ĐU, ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban thường vụ Đảng ủy về triển khai chuẩn mực đạo đức và nêu gương của cán bộ chủ chốt, đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên ội viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Để làm tốt việc thực hiện chuẩn mực đạo đức và nêu gương theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013, tôi xin đăng ký thực hiện những nội dung sau:

I/. Về xây dựng chuẩn mực đạo đức và việc nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:
Thực hiện tốt quyết định 704-QĐ/TU, ngày 28/8/2012 của Ban Thường vụ Tình ủy ban hành và quy định về Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định 47, Quy định về những điều đảng viên không được làm.
II/. Về nêu gương của Cán bộ, đảng viên:
* Trách nhiệm trong công tác:
- Bản thân phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình giảng dạy học sinh, giúp đỡ và kèm học sinh yếu. dạy đủ môn, kịp chương trình.
- Bản thân chủ động sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt hồ sơ sổ sách và giờ giấc, ngày công. Tham gia phong trào nhà trường tích cực.
- Bản thân thường xuyên trao dồi kỉ năng nghiệp vụ, học hỏi đồng chí đồng nghiệp, học nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ.
Xác nhận của Chi bộ Tân Long, ngày 28 tháng 01 năm 2013
Người viếtNguyễn Văn Trường

 
Gửi ý kiến

Video

Báo mới - Dân trí

code

Nhạc của tui

http://www.nhaccuatui.com/l/y6tZZ8wuFSWT